Спільна концепція розумної енергетики в цільових прикордонних регіонах «Eco- Smart Energy – Carpathia»

by Centre European
39 переглянуто

Спільна концепція розумної енергетики у цільових прикордонних регіонах «Eco-Smart Energy – Carpathia» була розроблена з метою сприяння досягненню конкретної цілі номер два проекту NESiCA, а саме: підвищення рівня обізнаності, компетентності та навичок населення в  прикордонних регіонах щодо скорочень викидів парникових газів та можливостей використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

Водночас Концепція «Eco-Smart Energy – Carpathia» також покликана сприяти синергетичному ефекту в досягненні ще кількох спеціальних цілей проекту NESiCA:

  • забезпечити стратегічний перехід щодо енергоефективності та ВДЕ в прикордонних регіонах.
  • підвищити спільними зусиллями нині низьку енергоефективність у цільових прикордонних регіонах та громадах.

Передумови розробки концепції

Розвиток розумних енергетичних підходів у рамках проекту HUSKROUA/1702/6.1/0014 «Нові енергетичні рішення в Карпатському регіоні», розробленого в рамках Програми ЄС ЄІС ТКС, безумовно, є важливим для всього Карпатського макрорегіону на європейському континенті. Це зумовлено територіальним впливом нової енергетичної парадигми (НЕП) в Європі та її складових, а саме енергозбереження та енергобезпеки, енергоефективності економіки та сфери послуг, нової географії енергетичних систем та енергопостачання. Зокрема, виникнення НЕПу в Європі за останні 10-12 років було зумовлене такими факторами:

а) значне зростання цін на енергоносії через стійкий дисбаланс між попитом і пропозицією в глобальному вимірі; б) екологізація енергетичних стратегій багатьох європейських країн, у тому числі тих, що стосуються значного зменшення долей або навіть відмови від енергетичних внесків атомних електростанцій (АЕС) як енергогенеруючих потужностей в енергетичному балансі;

в) розвиток та вдосконалення технологій електроенергетичних потужностей ВДЕ, у тому числі через інструменти «енергетичної демократії»;

г) впровадження заходів з енергозбереження, енергомоніторингу та енергоефективності на кожному з трьох етапів енергетичного циклу, а саме: виробництво енергії, транспортування та енергоспоживання;

д) більш раціональне та енергоефективне використання традиційних джерел енергії (ТДЕ), таких як: нафта та нафтопродукти; вугілля; газ; деревина; відходи агропромислового виробництва тощо;

е) зміни в міських транспортних системах міст, включаючи вдосконалення руху маршрутів громадського та приватного транспорту; нові підходи та модернізація інфраструктури міської мобільності; підтримка впровадження електромобілів та немоторизованих видів транспорту тощо;

є) технологічні та енергоощадні удосконалення систем вуличного освітлення та світлового регулювання дорожнього руху;

ж) запровадження диверсифікованих систем постачання енергетичних ресурсів в Європі з огляду на ускладнення геополітичних відносин між країнами західної демократії та автократичними режимами в Євразії, зокрема з Російською Федерацією;

з) триваюча глобальна економічна, фінансова, транспортно-комунікаційна та соціальна криза в переважній більшості країн світу, викликана затяжним впливом і наслідками пандемії коронавірусу COVID-19;

і) все більш загострювані прояви глобальних змін клімату зі зростаючою необхідністю адаптації до її наслідків, що також значною мірою стосується енергетичних спроможностей міст і громад, здебільшого в частині комунальної енергетики та секторів житла і економіки.

Транскордонний вплив

Концепція спрямована на підвищення обізнаності, компетенції та навичок населення та громад як зацікавлених сторін та бенефіціарів енергетичних рішень у цільових прикордонних територіях Карпатського регіону, завдяки новій енергетичній парадигмі розвитку людства, зокрема Зеленого Енергетичного Переходу з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і «зеленого» водню. На основі узагальнень та аналізу сучасного стану розвитку розумної енергетики на різних територіальних рівнях глобалізованого світу, зокрема на міжнародному макрорегіональному рівні європейського Карпатського макрорегіону, розроблено рекомендації щодо практичної реалізації Спільної концепції.

Цікаві дописи

English EN Hungarian HU Romanian RO Russian RU Slovak SK Ukrainian UK