Громадські слухання щодо впровадження передового досвіду з енергоефективності у Вільховецькій територіальній громаді

by Centre European
3 переглянуто

06 квітня 2023 року, в рамках проекту «Нові енергетичні рішення у Карпатському регіоні» (NESіCA), що реалізується та фінансується в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020,  відбулися  громадські слухання щодо впровадження передового досвіду з енергоефективності у Дібівській селищній територіальній громаді Тячівського району Закарпатської області.

Загальною метою проекту NESіCA, є сприяння підвищенню енергоефективності та відновлюваних джерел енергії через освіту та практичну діяльність в громадах з метою підтримки сталого використання навколишнього середовища в прикордонних регіонах України, Угорщини, Румунії та Словаччини.

За результатами проекту відбудеться покращення регіональної ситуації сталого використання навколишнього середовища у прикордонній зоні за рахунок ефективних та інноваційних енергетичних рішень у громадах, що надаються в результаті співпраці з університетами та професійними установами. Буде запроваджено стратегічний підхід в галузі енергоефективності, а діяльність, спрямована на енергоефективність, буде гармонізована по різні сторони кордону.

В рамках проекту були відібрані три територіальні громади, а саме: Дубівська, Вільховецька та Холмківська, в саме яких на протязі всього  часу реалізації проекту було запроваджено основні заходи проекту, вивчено передовий досвіду, розроблені рекомендації з енергоефективності та відбулися Громадські слухання з цих питань.

Під час проведення заходу представлено та обговорено документ «Кращі рішення з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Вільховецької територіальній громаді Закарпатської області», що був розроблений за участю ТОВ «Сервісна компанія «Адамсон», працівників Лабораторії з енергоефективності для громад NESICA та експертів проекту. Згідно із розробленим документом та звітом щодо оцінки поточного стану та перспектив впровадження політики сталого енергетичного розвитку у Вільховецькій територіальній громаді Закарпатської області, пропонується розробка середньострокової програми сталого енергетичного розвитку, яка передбачатиме покрокову розбудову системної політики в сфер сталого енергетичного розвитку. Перш за все, в рамках програми передбачається запровадження в громаді енергетичного менеджменту та щодобового моніторингу енергоспоживання в бюджетних установах що фінансуються з селищного бюджету. З цією метою планується розробити та затвердити відповідні нормативні документи, визначити алгоритми роботи системи енергетичного менеджменту, а також впровадити спеціалізоване інформаційно-аналітичне програмне забезпечення.

Планується започаткувати регулярну інформаційну та просвітницьку роботу із населенням та різними цільовими групами стосовно необхідності ощадного енергоспоживання. Зокрема, пропонується запровадити традицію проведення в громаді щорічних Днів енергії, з метою широкого ознайомлення мешканців, насамперед молоді, з сучасними загрозами нераціонального енерговикористання, практичними методами економії та бережливого відношення до довкілля. Захід планується реалізовувати в тісній співпраці з виконавчими органами селищної ради, що реалізують політику в галузі освіти та культури.

Під час проведення громадських  слухань учасникам заходу, як один із результатів проекту було представлено «Звіт з енергоаудиту і план заходів Вільховецького ліцею (Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) вільховецької селищної ради Тячівського району Закарпатської області», що був розроблений експертами з енергоаудиту ТОВ  «Сервісна компанія «Адамсон». Основною метою проведення енергетичного аудиту є визначення стану споживання енергоресурсів об’єктом, покроковий план заходів з енергомодернізації будівлі та їх технікоекономічне обґрунтування, аналіз можливостей зменшення витрат коштів на опалення, визначення можливих джерел фінансування заходів з енергомодернізації будівлі. Під час проведення обстеження будівлі було зібрано і узагальнено інформацію по споживанню енергоносіїв, здійснено ознайомлення з існуючою технічною та експлуатаційною документацією, виконано інструментальне обстеження згідно затвердженої програми вимірювань. Визначено клас енергоефективності будівлі, рівень системи обліку енергоносіїв. Побудовано енергобаланс використання теплової енергії. Складено енергетичний профіль об’єкта та запропоновано енергоефективні заходи, які сформовано у пропозиціях щодо зниження споживання енергоносіїв даною будівлею.

На підставі проведених громадських слухань, проведеного аналізу та розроблених документів були затверджені пропозиції для Вільховецької територіальної громади щодо розбудови місцевої політики сталого енергетичного розвитку у середньостроковій перспективі (найближчі 5 років) і передбачають наступні кроки, які необхідно передбачити у місцевій цільовій програмі:

1. Створення в громаді системи енергетичного менеджменту, налагодження щодобового моніторингу та оперативного контролю за енергоспоживанням.

2. Проведення поглиблених досліджень та енергетичних аудитів пілотних бюджетних установ на предмет виявлення першочергових заходів, спрямованих на вирішення енергетичних проблем та підвищення рівня енергоефективності.

3. Розробка техніко-економічних обґрунтувань та робочих проектів на пілотні заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності систем теплозабезпечення бюджетної сфери громади. Зокрема – детальні розрахунки створення кластерної моделі теплозабезпечення. Пошук фінансових ресурсів на реалізацію заходів у регіональних, державних та міжнародних фондах.

4. Створення Програми енергоефективності на енергонезалежності Вільховецької ОТГ.

5. Створення фінансового механізму у громаді для наповнення спеціального фонду та здійснення видатків у сфері енергоефективності (Положення про Фонд енергонезалежності, куди зекономлені кошти на енергоносіях із загального фонду бюджету селищної ради будуть перенаправлятись, як до спеціального фонду бюджету селищної ради).

6. Розвиток СЕС, як джерела ВДЕ, оскільки саме вони набули найбільшої поширеності через відносно дешеву технологію, простоту у встановлені, відсутності суттєвого впливу на довкілля при інсталяції та експлуатації (це єдиний вид ВДЕ, встановлення якого не потребує проходження процедури оцінки впливу на довкілля), а також вищий рівень інсоляції, ніж у сусідніх західних карпатських областях України. Розвиток локальних мереж сонячної електрогенерації дозволить поступово заміщати газ і вугілля у виробництві тепла.

7. Розглянути можливості створення плантацій енергетичної верби для забезпечення теплом комунальні установи громади.

8. З метою Інформаційно-просвітницької роботи серед населення громади проводити щороку Дні енергії.

Прес-центр ГО «Центр Європейських Ініціатив»

Цікаві дописи

English EN Hungarian HU Romanian RO Russian RU Slovak SK Ukrainian UK