Громадські слухання щодо впровадження передового досвіду з енергоефективності у Холмківській територіальній громаді

by Centre European
16 переглянуто

19 квітня 2023 року, в рамках проекту «Нові енергетичні рішення у Карпатському регіоні» (NESіCA), що реалізується та фінансується в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020,  відбулися  громадські слухання щодо впровадження передового досвіду з енергоефективності у Холмківській територіальній громаді Ужгородського району Закарпатської області.

Загальною метою проекту NESіCA, є сприяння підвищенню енергоефективності та відновлюваних джерел енергії через освіту та практичну діяльність в громадах з метою підтримки сталого використання навколишнього середовища в прикордонних регіонах України, Угорщини, Румунії та Словаччини.

За результатами проекту відбудеться покращення регіональної ситуації сталого використання навколишнього середовища у прикордонній зоні за рахунок ефективних та інноваційних енергетичних рішень у громадах, що надаються в результаті співпраці з університетами та професійними установами. Буде запроваджено стратегічний підхід в галузі енергоефективності, а діяльність, спрямована на енергоефективність, буде гармонізована по різні сторони кордону.

В рамках проекту були відібрані три територіальні громади, а саме: Дубівська, Вільховецька та Холмківська, в саме яких на протязі всього  часу реалізації проекту було запроваджено основні заходи проекту, вивчено передовий досвіду, розроблені рекомендації з енергоефективності та відбулися Громадські слухання з цих питань.

Під час проведення заходу представлено та обговорено документ «Кращі рішення з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Холмківської територіальній громаді Закарпатської області», що був розроблений за участю ТОВ «Сервісна компанія «Адамсон», працівників Лабораторії з енергоефективності для громад NESICA та експертів проекту. Згідно із розробленим документом та звітом щодо оцінки поточного стану та перспектив впровадження політики сталого енергетичного розвитку у Холмківській територіальній громаді Закарпатської області, будівлі в громаді малоповерхові, більшість будівель двоповерхові. Термін експлуатації більшості будівель становить щонайменше 50 років. Також, за цей час експлуатації, у будівлях не проводились заходи з термомодернізації, за виключенням заміни вікон та поточних точкових модернізацій систем опалення, які в загальному ніяк не впливають на ситуацію.

На підставі вищенаведеного аналізу законодавчих вимог, поточної ситуації в громаді та її очікувань, пропонується розробка середньострокової програми сталого енергетичного розвитку, яка передбачатиме покрокову розбудову системної політики в сфер сталого енергетичного розвитку. Метою діяльності в рамках програми є забезпечення досягнення цілей у сфері сталого енергетичного розвитку в населених пунктах Холмсківської територіальної громади, виходячи із завдань задекларованих у Директиві ЄС з

енергоефективності 2010/31/ЄС (Energy Performance of Buildings Directive), а також стратегічних державних та регіональних документах щодо енергоефективності.

Під час проведення громадських  слухань учасникам заходу, як один із результатів проекту було представлено «Звіт з енергоаудиту і план заходів будівлі «Шишлівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Холківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області», що був розроблений експертами з енергоаудиту ТОВ  «Сервісна компанія «Адамсон». Основною метою проведення енергетичного аудиту є визначення стану споживання енергоресурсів об’єктом, покроковий план заходів з енергомодернізації будівлі та їх технікоекономічне обґрунтування, аналіз можливостей зменшення витрат коштів на опалення, визначення можливих джерел фінансування заходів з енергомодернізації будівлі. Під час проведення обстеження будівлі було зібрано і узагальнено інформацію по споживанню енергоносіїв, здійснено ознайомлення з існуючою технічною та експлуатаційною документацією, виконано інструментальне обстеження згідно затвердженої програми вимірювань. Визначено клас енергоефективності будівлі, рівень системи обліку енергоносіїв. Побудовано енергобаланс використання теплової енергії. Складено енергетичний профіль об’єкта та запропоновано енергоефективні заходи, які сформовано у пропозиціях щодо зниження споживання енергоносіїв даною будівлею.

На підставі проведених громадських слухань, проведеного аналізу та розроблених документів були затверджені пропозиції для Холмківської територіальної громади щодо розбудови місцевої політики сталого енергетичного розвитку у середньостроковій перспективі (найближчі 5 років) і передбачають наступні кроки, які необхідно передбачити у місцевій цільовій програмі:

1. Створення в громаді системи енергетичного менеджменту, налагодження щодобового моніторингу та оперативного контролю за енергоспоживанням.

2. Проведення поглиблених досліджень та енергетичних аудитів пілотних бюджетних установ на предмет виявлення першочергових заходів, спрямованих на вирішення енергетичних проблем та підвищення рівня енергоефективності.

3. Розробка техніко-економічних обґрунтувань та робочих проектів на пілотні заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності систем теплозабезпечення бюджетної сфери громади. Зокрема – детальні розрахунки створення кластерної моделі теплозабезпечення. Пошук фінансових ресурсів на реалізацію заходів у регіональних, державних та міжнародних фондах.

4. Створення Програми підвищення енергоефективності та енергонезалежності Холмківської ТГ.

5. Створення фінансового механізму у громаді для наповнення спеціального фонду та здійснення видатків у сфері енергоефективності (Положення про Фонд енергонезалежності, куди зекономлені кошти на енергоносіях із загального фонду бюджету селищної ради будуть перенаправлятись, як до спеціального фонду бюджету селищної ради).

6. Розглянути можливості створення плантацій енергетичної верби для забезпечення теплом комунальні установи громади. З метою Інформаційно-просвітницької роботи серед населення громади проводити щороку Дні енергії.

Прес-центр ГО «Центр Європейських Ініціатив»

Цікаві дописи

English EN Hungarian HU Romanian RO Russian RU Slovak SK Ukrainian UK