NESICA – Нові енергетичні рішення у Карпатському регіоні – NESICA

by Centre European
7 переглянуто

ПРО ПРОЕКТ

З 1 травня 2020 року розпочав свою діяльність проект «Нові енергетичні рішення в Карпатському регіоні», який виконується за фінансової підтримки Програми ENI СВС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

ПРОБЛЕМАТИКА

Зазначена транскордонна територія є єдиною та компактною транскордонною зоною, що має спільні характеристики та виклики. Проблеми, які вирішує проект: енергія є фактором з найбільш істотним впливом на розвиток економіки та туризму, будучи важливим елементом сталого розвитку. Проте, до сьогодні відновлювані джерела енергії відіграють мінімальну роль у нинішній структурі енергетики.

Енергетична освіта є фундаментальним і довгостроковим рішенням для розвитку екологічних поглядів людей. Крім того, існують значні потреби в громадах/малих містах та села у прийнятті ефективних рішень щодо енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії. Проект робить великий внесок у скорочення глобальних викидів парникових газів у пілотних громадах, спрямований на захист навколишнього середовища та його ресурсів.

МЕТА ПРОЕКТУ

Загальною метою проекту є популяризація енергоефективності та відновлюваних джерел енергії через освітню діяльність в університетах та громадах спрямовану на стале використання навколишнього середовища в прикордонних регіонах.

Цілі проекту:

o          Забезпечення стратегічного підходу до енергоефективності та відновлюваних джерел енергії в прикордонних регіонах через розробку Енергетичної концепції транскордонного співробітництва для пілотних громад та університетів на основі кластерного підходу;

o          Підвищення обізнаності, компетентності та навичок населення прикордонних регіонів щодо захисту навколишнього середовища та внесок у глобальне скорочення викидів парникових газів завдяки спільним діям та співробітництвом, створенню спільної інституційної бази, сталого інформаційного потоку в енергетиці; створення спеціалізованих інноваційних енергетичних центрів та лабораторій в кожному цільовому регіоні для забезпечення енергетичного моніторингу, ефективного використання відновлюваних джерел енергії та надання підтримки громадам, молодим спеціалістам та студентам; створення підготовлених команд у кожному регіоні-партнері шляхом проведення спільних тренінгів для персоналу, проведення тематичних семінарів, тренінгів з обміну досвідом;

o          Підвищення рівня енергоефективності за рахунок спільних ініціатив, а саме: встановлення енергетичної інноваційної системи для плавання в басейні УжНУ, система зберігання енергії для Технічного університету в Кошице, створені енергетичні лабораторії для громад у Ніредьгазі, Сучаві та Ужгороді, спрямованих на енергетичний моніторинг, розробку концепцій нових рішень для пілотних громад та університетських будівель.

Комунікаційна діяльність буде спрямована на наступні конкретні групи зацікавлених сторін:

  • університети та професійні установи;
  • підприємства, що працюють в сфері енергетики;
  • агентства регіонального розвитку та громадські організації;
  • ЗМІ та широка громадськість;
  • мережі, Єврорегіони, асоціації, ЄС та транснаціональні інституції;
  • органи програми;
  • потенційні апліканти;
  • кінцеві бенефіціари: органи місцевого самоврядування: громади/села/малі міста в цільових регіонах;
  • експерти з енергоефективності та відновлюваної енергії;
  • інші програми, що фінансуються ЄС і діють на території програми.

Очікувані результати:

1. Збільшення потужностей відновлюваних джерел енергії в громадах та навчальних закладах в прикордонних регіонах;

2. Населення прикордонних регіонів обслуговується новою енергетичною інфраструктурою в Угорщині, Словаччині, Румунії, Україні. 3 пілотні громади в кожній країні;

3. Підвищення інформованості населення шляхом проведення нових навчальних сесій та обміну інформацією.

Проект пропонує інноваційний підхід на основі співробітництва: спільноти університетів, самоврядувань, ГО.

Проект робить великий внесок у підвищення обізнаності місцевого населення, громад та установ щодо технологій відновлюваної енергії серед населення прикордонних регіонів. Розроблена Спільна енергетична концепція в рамках проекту «NESICA» надасть великі можливості для впровадження використання відновлюваної енергії в громадах, установах, а також в будівлях. Результати проекту матимуть великий вплив на громади та населення цільових регіонів через розробку нових рішень для пілотних громад, енергоефективності будівель та інструктаж «зелених» технологій на цільовій території.

Проект виконується у складі міжнародного консорціуму, а саме: Ужгородський Національний Університет (Україна), Самоврядування регіону Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина), Університет Штефана чел Маре у Сучаві (Румунія), Громадська організація «Центр європейських ініціатив» (Україна), Технічний університет в Кошіце (Словаччина), Університет в місті Ніредьгаза (Угорщина).

Цікаві дописи

English EN Hungarian HU Romanian RO Russian RU Slovak SK Ukrainian UK